Menten brändiuudistus

Kuluttajien lisääntynyt valinnanvapaus aktivoi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat markkinoimaan. Lähes 30 vuotta mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottanut Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö uudisti ilmeensä ja otti käyttöön markkinointinimen Mente. Uudistus toteutettiin yhteistyössä Adpron kanssa.

”Hyvää työtä Adpro!”

Workshopeilla liikkeelle

Sote-uudistus lisää kuluttajien valinnanvapautta ja kilpailu asiakkaista kiristyy. Viimeistään nyt alan toimijoiden on aika uudistaa brändiään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisella säätiöllä uudistus käynnistyi Adpron vetämillä markkinoinnin workshopeilla. Yhteisen ideoinnin ja keskustelujen tuloksena saatiin aikaan selkeät raamit uudistukselle sekä sovittiin markkinoinnin toimenpiteistä, aikatauluista ja työnjaosta.

Workshop, markkinoinnin suunnittelu
Logon suunnittelu, visuaalisen ilmeen suunnittelu, animaatio

Uusi nimi ja ilme

Säätiön uudeksi markkinointinimeksi valittiin Mente Palvelut, lyhyemmin Mente. Mente on espanjaa, ja tarkoittaa mieltä ja järkeä. Nimessä on lyhennettynä sana mielenterveys, ja se sisältää säätiön toiminnalle tärkeän arvon: Me ja Te, yhdessä. Nimilogo ja säätiön visuaalinen ilme ovat Adpron käsialaa. Uutta ilmeessä ovat mm. energisen keltainen värimaailma sekä graafisena elementtinä perhonen, joka liihottelee mm. animaatioissa ja videoissa. Uudistunutta ulkoasua toistetaan yhdennäköisenä kaikissa Menten markkinointikanavissa, verkosta esitteisiin ja autoteippauksiin.

Nettisivut

Nettisivut www.mente.fi uudistettiin suunnittelusta julkaisuun Adprolla. Sivuston tekstisisältö tuotettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuvamaailman uudistamiseksi asiakkaan toimitilat kuvattiin Adpron luottokuvaajan toimesta. Nettiprojektiin sisältyi myös sivuston käyttökoulutus.

Nettisivut, nettisivujen uudistaminen, verkkosivut, verkkosivuprojekti
Asiakasviestintä, uutiskirjeet, sisällöntuotanto, somesisällöt

Asiakasviestintä

Sosiaalihuollon ammattilaiset sekä palveluja käyttävät mielenterveys- ja päihdekuntoutujat tarvitsevat yhä enemmän tietoa ja tukea päätökselleen. Mentellä asiakasviestintää tehdään jatkossa entistä aktiivisemmin ja uusin työkaluin. Adpron ammattilaiset opastivat menteläisiä niin somekanavien käyttöönotossa kuin uusien nettisivujen päivittämisessäkin. Adprolta tilattiin käyttöön myös sähköinen uutiskirjepalvelu sisällöntuotantoineen. Printtiosaamista tarvittiin mm. esitteen ja kutsukortin suunnittelussa sekä painoaineistojen tuottamisessa.

Esittelyvideo

Sisältöuudistus näkyy myös tavassa viestiä asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluista ihmisläheisesti ja kiinnostavasti. Tätä varten tuotettiin Menten esittelyvideo Adpron ja videotuotannon ammattilaisten yhteistyönä.

Yritysvideo, esittelyvideo, uuden ilmeen lanseeraus
Referenssi, asiakas kertoo, asiakaspalaute

Asiakas kertoo

Haluamme olla kiinnostava vaihtoehto asiakkaillemme, jotka tavoittelevat mielen hyvinvointia ja muutosta elämän hallintaan. Adpron kanssa toteutettu uudistus aloittaa uuden aikakauden säätiömme markkinoinnissa. Henkilöstömme otti brändiuudistuksen innostuneena vastaan, sen tarpeellisuus ymmärretään ja siihen sitoudutaan. Yhteistyö Adpron kanssa on ollut sujuvaa, hauskaa ja tuottavaa. Luotettavalle markkinointiosaamiselle, ulkopuolisille näkemyksille ja käytännön neuvoille on hyvää käyttöä myös jatkossa! Hyvää työtä Adpro!

Maria Korhonen
toiminnanjohtaja
Mente Palvelut