Lahti Energian imagomarkkinointi

Miksi pitää kynttilää vakan alla, tuumattiin eräässä palaverissa Lahti Energialla. Merkittävät investoinnit biolämpölaitokseen, energiatuotannon vihertyminen ja positiiviset energiauutiset pitää saada kaikkien lahtelaisten tietoon. Tässä on todellakin imagomarkkinoinnin paikka!

Perinteisestä, ajallisesti rajatusta kampanjasta poiketen Edelläkävelijä-teemaa rakennetaan pitkäjänteisesti osana yhtiön markkinointistrategiaa ja uudistuvaa asiakasviestintää.

Kampanjakokonaisuus hallinnassa!

Energiakäännös

Markkinointisuunnitelma ja -budjetti

Jokaisella kampanjalla pitää olla selkeät mitattavat tavoitteet. Markkinoinnin toteuttaminen helpottuu, kun asiakkaalle tehdään valmiit toteutussuunnitelmat ja toimenpidekohtaisesti pilkotut budjetit. Hyvä suunnitelma luo raamit markkinointityölle, mutta joustaa yllättäen eteen tuleville mahdollisuuksille. Olimme innoissamme päästessämme toteuttamaan viestintää tärkeän ilmastoasian ympärille!

Nimilogo ja ilme

Nimiehdotuksemme ”edelläkävelijä” sisältää tärkeän imagollisen viestin: Lahti Energia ja sen asiakkaat ovat yhdessä energia-asioiden edelläkävelijöitä. Ero paljon käytettyyn edelläkävijä-ilmaisuun on hienoinen, mutta kiinnostava. Nimilogosta ja aiemmin luomastamme energiakäännös-tunnuksesta muodostui kampanjan tärkeimpiä tunnistetekijöitä.

Nimilogo ja ilme
Citytaulu

Viestit ja kuvamaailma

Viestikärjet syntyivät energiakäännöksen pääteemoista: hyvästi kivihiili, lähilämpö, kaukolämmön laskevat hinnat, paikallisuus ja vihreät energiavalinnat. Näistä asioista viestitään helpolla ja ymmärrettävällä tavalla. Kuvamaailma on Lahti-tunnistettava: edelläkävelijä, kuin kuka tahansa lahtelainen, kävelemässä tutuissa kaupunkimaisemissa, selkä kameraan päin.

Kampanjasivut ja esittelyvideot

Edelläkävelijä.fi -sivut rakennettiin osaksi Lahti Energian verkkosisältöä ja käytössä olevaa julkaisualustaa. Tuotimme kampanjasivustolle erottuvia viestinostoja, kuvituksia, graafeja ja aktivointeja. Vihreistä energiavalinnoista kiinnostuneet ohjataan sisäisin linkein lisätiedon äärelle. Myös sosiaalisen median julkaisut nousevat syötteinä kampanjasivulle.

Some ja videot

Imagoviestinnän kanavina toimivat Facebook, Instagram, YouTube ja Twitter. Sisällön jakelussa käytetään niin orgaanista kuin maksettuakin mainontaa. Tykkääjien lisäämiseksi kanavia linkitetään ristiin Lahti Energian somekanavien kanssa. Kiinnostusta vihreisiin energiavalintoihin herätellään mm. videoilla ja kilpailulla, joiden tuottamiseen osallistuu myös Lahti Energian tukemat paikalliset urheiluseurat. Some-suunnitelmat, -julkaisut ja -raportoinnit on hoidettu osana kokonaismarkkinointia.

Kampanja näkyy ja kuuluu

Syksyllä 2018 imagoteema oli esillä erilaisissa yhteyksissä ja paikallisissa tapahtumissa. Media- ja mainospintoina käytettiin mm. paikallislehden kansia, asiakaslehteä, kaupunki- ja suurtauluja, paikallisbusseja ja linja-autopysäkkejä. Vuosisadan energiakäännöstä spiikkasi radiossa legendaarinen urheiluselostaja Antero Mertaranta. Kaikki aineistot käsikirjoituksista tuotantoon toteutettiin Adprossa.

Kampanjointi jatkuu

Edelläkävelijä on huomattu, palaute kampanjasta ollut positiivista ja kävijämäärät Lahti Energian sivustolla kasvaneet nopeasti. Markkinoinnin onnistumista tullaan mittaamaan myös tulevissa asiakastyytyväisyys- ja mielikuvatutkimuksissa.