Lahti Energian imagomarkkinointi

Adpron ideoimasta edelläkävelijä-teemasta on tullut Lahti Energian imagomainonnan ja samalla lahtelaisen energiakäännöksen tunnus. Aiemmin aloitettua imagokampanjointia jatkettiin syksyllä 2019 viestillä ”Kiitos edelläkävelijät, me teimme sen”. Myös tämä kampanja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Lahti Energian viestintätiimin kanssa.

Me teimme sen!

Kampanjointi ja sen ympärillä tapahtuva viestintä perustui aitoihin tekoihin ja kiitoksen aiheisiin: kivihiilestä luopuminen, CO2-päästöjen hurja vähentyminen ja puhtaaseen lähilämpöön siirtyminen. Kampanjaa tukee myös Lahden valintaa Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021.

Kampanja toteutettiin Adpron laatiman suunnitelman ja luonnosten mukaisesti. Halusimme antaa edelläkävelijälle lahtelaiset kasvot ja äänen. Kampanjakasvoina ja kiitosten välittäjinä toimivat Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara, kaukolämpöinsinööri Johanna Iivonen sekä lahtelainen asukas ja selostajalegenda Antero Mertaranta.

Edelläkävelijä katukuvassa

Edelläkävelijän imagomainonta toteutettiin pääosin paikallisesti Lahdessa. Sanoitimme ja kuvitimme sisällöt sekä tuotimme aineistot alueellisiin medioihin bussimainoksista sähköisiin jättimainostauluihin:

  • Lahden ympäristökylä -tapahtuman telttalakanat ja rollupit
  • cityvalotaulut Lahden keskustassa
  • LED-screenit hyvillä liikennöintipaikoilla eri puolella Lahtea
  • bussien istuinselustat noin 20 kaupunkibussissa
  • aineistot polttoainerekan teippaukseen
  • lisäksi kansimainospaikat Uusi Lahti -lehdessä

Kampanjan digikanavat

Kampanjan digikanavina toimivat sosiaalinen media, verkkosivut ja YouTube. Tuotimme näitä varten:

  • kampanjatarinat ja muut verkkosisällöt
  • kampanjavideot käsikirjoituksineen, kuvausjärjestelyineen ja tuotantoineen
  • kampanjan somekuvat ja arvonta-aihiot Lahti Energian somevastaavan käyttöön

Katso kampanjavideot ja -tarinat

Tuloksia teoilla ja näkyvyydellä

Imagokampanjointi on tuonut mm. lisää verkkovierailuja Lahti Energian sivustolle, myös läsnäolo ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa ovat lisääntyneet. Kampanjan palaute on ollut hyvää niin talon sisältä kuin ulkoapäinkin.

Valtakunnallinen asiakastyytyväisyystutkimus 2019 osoitti, että Lahti Energian imagossa on tapahtunut merkittäviä harppauksia ja asiakkaat suhtautuvat positiivisesti Lahti Energian rooliin edelläkävelijänä. Lahti Energia sijoittui kyselyssä kolmanneksi.

Lue asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista

Imagon muutosta selvitetään tarkemmin vuosittaisilla asiakastyytyväisyys- ja mielikuvatutkimuksilla. Edelläkävelijä on tukenut Lahti Energian mielikuvaa uudistuvana ja aikaansa seuraavana energiayhtiönä samaan aikaan kun kriittisyys energiayhtiöitä vastaan on yleisesti kasvanut.