Lahti Energia - viisaasti vihreä

Lahti Energia on monipuolinen energiakonserni, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen. Energiakäännös tekee Lahti Energian lämmöntuotannosta täysin hiiletöntä jo vuonna 2020. Yhtiön tavoitteena on olla edistyksellinen ja innovatiivinen suunnannäyttäjä energia-alalla.

Suunnitelmallista markkinointia kaupunkienergiayhtiölle

Asiakassuositus

Latauskatsomo

Brändityö, suunnitelmat

Toimimme Lahti Energian strategisena markkinointikumppanina sekä mainostoimistona, joka tuottaa tarvittavat markkinointisuunnitelmat ja -materiaalit eri kanaviin. Yhtiön kehittäessä uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä palveluja myös markkinoinnin ja viestinnän tulee uudistua sekä äänen voimistua. Tässä tehtävässä olemme auttamassa asiakastamme.

Olemme yhdessä hioneet mielikuvatavoitteita ja erottautumistekijöitä Adpron vetämissä workshop-tilaisuuksissa, laatineet vuositason markkinointisuunnitelmia sekä valmentaneet Lahti Energian myyntiä tavoitteena yhdistää myynnillisyys osaksi Lahti Energian asiakaspalvelua.

Asiakaslehti, artikkelit

Asiakaslehti houkuttelee, yllättää ja sitouttaa. Uudistimme Lahti Energian ja LE-Sähköverkko Oy:n asiakaslehti LahtiWatin ensi kerran keväällä 2017. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä tehdään Adprossa kokonaispalvelun periaatteella. Sisältö tuotetaan Lahti Energian viestintätiimin, Adpron copywriterin sekä paikallisen toimittaja- ja kuvaajaverkoston yhteistyönä.

Keväällä 2019 uudistimme lehteä jälleen kannen nimilogoa, sisällön rytmitystä ja palstoja myöten. Lehti on nyt entistäkin visuaalisempi ja koko käteen sopivampi. Uudistunut lehti sai lukijoilta huippuarvosanat. Yli 55 prosenttia vastaajista piti lehteä joko erinomaisena tai kiitettävänä. Yli 80 prosenttia koki lehden muuttuneen parempaan suuntaan. Lähes 95 prosenttia vastanneista ilmoitti lukevansa mieluiten painettua lehteä. Tulokset perustuvat yli 1 400 Lahti Energian asiakkaan antamaan lukijapalautteeseen. Lue lehti diginä! 

LahtiWatti, asiakaslehti, sisällöntuotanto, lehtiprojekti
Videotuotanto, yritysvideo, animaatio

Videot

Videot tarinoineen tekevät Lahti Energiaa näkyväksi ja kiinnostavaksi. Videotuotannot hoidamme avaimet käteen -periaatteella yhteistyössä videotuotannon ammattilaisten kanssa. Adpro vastaa videoiden käsikirjoituksista, henkilöhaastatteluista, kuvausten ohjaamisesta ja casting-palveluista. Olemme tuottaneet Lahti Energialle historiavideon konsernin 110-vuotisjuhlaan, animaatiovideon 2017 hiihdon MM-kilpailuihin sekä yritysvideon. Uutta videotuotantoa suunnitellaan ja käsikirjoitetaan tarpeiden mukaan.

Markkinointimateriaalit

Tämän päivän energiayhtiöltä tarvitaan katu-uskottavuutta ja mukanaoloa kaupunkilaisten arjessa. Lahti Energia on aktiivinen kaupunkitapahtumien ja paikallisen urheiluseuratoiminnan tukija. Näissäkin tarpeissa palvelemme asiakastamme luovalla näkemyksellä ja tehokkaalla aineistotuotannolla, tilanteen ja tarpeen mukaan. Työnjälkemme näkyy mm. logoissa, tunnuksissa, visualisoinneissa, tapahtumatilojen brändäyksessä ja ilmoittelussa.

Messuosasto, messuilme, messuosastot