Jarno Järvi ja Abdullah Malik täydentämään Adpron luovaa johtoa ja tietopohjaista digimarkkinointia

Markkinointi- ja mainostoimisto Adpro laajentaa osaamistaan ja palveluvalikoimaansa. Lahden kokeneimman, jo 43-vuotiaan markkinointiosaajan tulevaisuutta varten pystytetään nyt uusia kestäviä tukipilareita.

Luova strategi vahvistaa Adpron design-osaamista ja luovan työn johtamista

Jarno Järvi on strategisella ajattelulla varustettu konseptisuunnittelija, brändi-osaaja sekä markkinointiviestinnän uudistaja ja linjaaja. Järvi on työskennellyt monien isojen suomalaisten sekä kansainvälisten brändien parissa, viimeisimpänä tehtävänä suunnitteluryhmän johtajana mainostoimisto Ilmeessä.

”Jarnon myötä osaamisemme vakuuttaa myös yhä suurempien yritysten markkinointipäättäjät. Voimme tarjota heille luovia ja tuloksellisia markkinointiviestinnän konsepteja myös kansainvälisille markkinoille. Uudet luovan työn johtamisen mallit inspiroivat ja hyödyntävät koko tiimiämme ja tätä kautta myös asiakkaitamme”, iloitsee toimitusjohtaja Pasi Pasanen.

Asiakkaiden luovana asiantuntijana toimiva strategi vastaa lisäksi Adpron liiketoiminnan kehittämisestä. Järvi itse kokee voivansa antaa uutta näkökulmaa ja työkaluja luovan työn johtamiseen ja kehittämiseen. Intohimo erottuvaan markkinointiviestintään tarttuu helposti.

Growth Hacker kehittää digitaalisia liiketoimintamalleja sekä analysoituun tietoon perustuvaa markkinointia

Abdullah Malik on digimarkkinoinnin asiantuntija, web-analyytikko ja markkinoinnin prosessien automatisoija, joka tuottaa osaamisellaan lisäarvoa asiakasyritysten liiketoiminnalle. Malik on syntynyt Pakistanissa sekä opiskellut ja tehnyt alan töitä Suomessa useamman vuoden ajan.

”Datan strateginen merkitys on yrityksissä tunnistettu, mutta taito datan organisointiin ja hyödyntämiseen puuttuu. Myös markkinoinnin automatisoinnin osaamista kysytään meiltä yhä enemmän. Growth Hacker on ammattina uusi, mutta asiakkaillemme sitäkin kiinnostavampi ja hyödyllisempi”, kuvailee Pasanen.

Malik kerää, analysoi ja optimoi verkosta saatavaa käyttäjädataa markkinoinnin ja myynnin strategisen päätöksen tueksi. Hän tuntee hakukoneoptimoinnin sekä asiakaspolkujen ja kävijäliikenteen tehokkaan ohjaamisen keinot. Digimarkkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa apuna toimivat Adpron markkinointiviestinnän ammattilaiset.

”Uudet ihmiset ja erilaiset kulttuuritaustat kehittävät koko työyhteisöämme. Kun tekoäly alkaa hoitaa markkinoinnin automatisoimisessa olevia toistoon perustuvia tehtäviä, voimme yhä paremmin hyödyntää osaajiemme syvällisempää näkemystä”, viitoittaa Pasanen.

Lisätiedot toimitusjohtaja Pasi Pasanen, 044 577 4011, pasi.pasanen@adpro.fi

Adpro Oy tuottaa monipuolisia markkinointi-, viestintä- ja valmennuspalveluja suunnittelusta käytännön toteutukseen. Yritys on perustettu vuonna 1977. www.adpro.fi